การปลูกฝังปัจจัยความน่าเชื่อถือ

Posted by

การปลูกฝังปัจจัยความน่าเชื่อถือ

ในเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันสูงในปัจจุบันมันเป็นเรื่องยากที่จะรักษาความได้เปรียบทางการตลาดที่สำคัญบนพื้นฐานของทักษะวิชาชีพของคุณเพียงอย่างเดียว การพัฒนาความสัมพันธ์ที่ไว้วางใจกับลูกค้าของคุณเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จของคุณ ไม่ว่าธุรกิจของคุณจะอยู่ที่ใดการเพิ่มมูลค่าที่มีประสิทธิภาพที่สุดที่คุณสามารถมีส่วนร่วมในความสัมพันธ์ทางธุรกิจคือปัจจัยความไว้วางใจ

ระดับความน่าเชื่อถือใน Corporate America อยู่ในระดับต่ำตลอดเวลาและความสงสัยของทุกสิ่งที่องค์กรกำลังเพิ่มขึ้น ลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายกำลังค้นหาความเชื่อมั่นในความสัมพันธ์ทางธุรกิจ จดทะเบียนบริษัท ของพวกเขา แม้ว่าผู้คนจะทำธุรกิจกับคนอื่น ๆ ที่พวกเขารู้จักและเชื่อถือ แต่การสร้างความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือนั้นไม่ได้เกิดขึ้นข้ามคืน

ความไว้วางใจคืออะไร? ความน่าเชื่อถือสามารถนิยามได้ว่าเป็นความเชื่อมั่นในความซื่อสัตย์ของผู้อื่นและไม่มีความสงสัยเกี่ยวกับแรงจูงใจหรือการปฏิบัติของเขา แนวคิดของความไว้วางใจในการติดต่อทางธุรกิจนั้นง่าย: สร้างความเชื่อมั่นของแต่ละบุคคลในตัวคุณและกำจัดความกลัวเป็นหลักการทำงาน

เพื่อปลูกฝังความเชื่อมั่นใช้ความเสี่ยงของการเปิดกับลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย สิ่งนี้ทำให้พวกเขาเข้าใจว่าคุณเป็นคนจริง – คนที่มีจุดแข็งและจุดอ่อนที่เข้ามาเล่นเมื่อความสัมพันธ์พัฒนาขึ้น เมื่อความไว้วางใจนั้นกันและกันคุณจะพบว่าความเชื่อมั่นของคุณต่อผู้อื่นได้รับรางวัลจากการสนับสนุนและการสนับสนุนของพวกเขาในสิ่งที่คุณยืนหยัดเพื่อเป็นองค์กรธุรกิจ

ปล่อยความกลัว

ปล่อยให้ความกลัวซึ่งจำกัดความสามารถของคุณในการเกี่ยวข้องกับผู้อื่น การปล่อยให้เป็นอิสระจะทำให้คุณมีข้อ จำกัด เกี่ยวกับพฤติกรรมซึ่งสามารถทำให้การพัฒนาทางอารมณ์และอาชีพของคุณไม่เปลี่ยนแปลง กลัวการถูกปฏิเสธกลัวความล้มเหลวกลัวความสำเร็จกลัวถูกทำร้ายกลัวไม่ทราบ – ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งกีดขวางบนถนนเพื่อพัฒนาและเติบโตความสัมพันธ์ที่ไว้วางใจกับลูกค้า ปล่อยให้คุณกลัวที่จะสูญเสียบัญชีหรือไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง ฝากความกลัวทั้งหมดของคุณไว้ที่ลูกค้าหรือบันไดหน้าประตูของลูกค้า

ขั้นตอนสำคัญอื่น ๆ ในการปลูกฝังความไว้วางใจคือการรู้ว่าคุณคือใครและรู้คุณค่าที่อาจเกิดขึ้นกับลูกค้าของคุณ ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากสิ่งนี้อาจมีผลกระทบอย่างมากต่อยอดขายของคุณ ผู้คนไม่เพียงซื้อจากใคร พวกเขาซื้อจากคนที่พวกเขาสามารถเชื่อถือได้ ความสามัคคีและความน่าเชื่อถือที่คุณสามารถสร้างขึ้นได้ด้วยปัจจัยความน่าเชื่อถือไปไกลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นของลูกค้าในความสามารถของคุณในการตอบสนองความต้องการทางธุรกิจของเขา

ความน่าเชื่อถือมีทั้งการใช้งานและส่วนประกอบแฝงในความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ความรู้สึกมั่นใจที่ไว้วางใจคือความมั่นใจในความเป็นผู้นำความจริงและความน่าเชื่อถือของอีกฝ่ายโดยอิงจากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา

ความรู้สึกไว้วางใจแบบพาสซีฟคือการไม่ต้องกังวลหรือสงสัย บางครั้งการขาดงานนี้บางครั้งก็ไม่เป็นที่รู้จักและมักถูกนำไปใช้ในความสัมพันธ์ที่มีประสิทธิผลที่สุดของเรา

การสร้างความไว้วางใจด้วยความระมัดระวัง

ดังนั้นคุณจะสร้างความไว้วางใจกับลูกค้าได้อย่างไร ก่อนอื่นคุณต้องใส่ใจพวกเขา เห็นได้ชัดว่าลูกค้าของคุณใส่ใจเกี่ยวกับความรู้ความเชี่ยวชาญและความสำเร็จของคุณ อย่างไรก็ตามพวกเขาให้ความสำคัญกับระดับความกังวลที่คุณมีต่อพวกเขา ความไว้วางใจที่ประสบความสำเร็จในการสร้างบานพับกับการกระทำสี่อย่าง: การมีส่วนร่วมการฟังการกำหนดกรอบและการยอมรับ ปัจจัยความเชื่อมั่นสามารถรับรู้ได้เมื่อเราเข้าใจองค์ประกอบของความไว้วางใจเหล่านี้และรวมเข้ากับชีวิตประจำวันของเรา

การมีส่วนร่วมกับลูกค้าและลูกค้าเป้าหมายเกิดขึ้นเมื่อคุณแสดงความกังวลและความสนใจในธุรกิจและปัญหาของพวกเขาอย่างแท้จริง รักษาสายตาที่ดีและท่าทางของร่างกาย สายตาที่ดีหมายถึงการเปิดกว้างและความซื่อสัตย์ และภาษากายของคุณและรูปแบบอื่น ๆ ของการสื่อสารอวัจนภาษาพูดเกี่ยวกับทัศนคติของคุณที่มีต่อพวกเขา ในทำนองเดียวกันคุณต้องการรับรู้ถึงการสัมผัสทางดวงตาและภาษากายของลูกค้าหรือผู้ที่คาดหวัง

การฟังด้วยความเข้าใจและการเอาใจใส่เป็นไปได้ถ้าคุณคิดว่าลูกค้าให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก

ให้ลูกค้าบอกเล่าเรื่องราวของเขา ใส่ตัวเองในรองเท้าของเขาเมื่อคุณฟังข้อกังวลทางธุรกิจจุดประสงค์วิสัยทัศน์และความปรารถนาของเขา แสดงการอนุมัติหรือความเข้าใจโดยพยักหน้าและยิ้มระหว่างการสนทนา แยกกระบวนการรับข้อมูลออกจากกระบวนการตัดสิน เพียงแค่ระงับการตัดสินใจของคุณและมุ่งเน้นไปที่ลูกค้า

การกำหนดสิ่งที่ลูกค้าหรือลูกค้าได้กล่าวไว้เป็นการกระทำที่สามในการสร้างความเชื่อถือ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เข้าใจปัญหาและข้อกังวลของเขาอย่างแม่นยำ ยืนยันสิ่งที่คุณคิดว่าได้ยินจากการถามคำถามปลายเปิดเช่น “คุณหมายถึงอะไร” หรือ “ช่วยให้ฉันเข้าใจปัญหาการผลิตที่สำคัญที่คุณประสบ” หลังจากที่คุณชี้แจงปัญหาให้เริ่มจัดวางกรอบตามความสำคัญ โดยการระบุพื้นที่ที่คุณสามารถช่วยลูกค้าคุณให้ความกระจ่างแก่เขาในใจของเขาและสร้างความเชื่อมั่นต่อไป

การกระทำคือการกระทำขั้นสุดท้ายสำหรับการพัฒนาปัจจัยความน่าเชื่อถือ สื่อสารแผนปฏิบัติการของคุณอย่างกระตือรือร้นเพื่อแก้ไขปัญหาของลูกค้า ช่วยให้ลูกค้าเห็นว่าต้องใช้อะไรเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด สันนิษฐานได้ว่าสิ่งที่คุณพูดถึงจุดนี้มีความสำคัญ แต่สิ่งที่คุณทำตอนนี้ – วิธีที่คุณกระทำ – มีความสำคัญมากขึ้น จำสุภาษิตโบราณว่า “การกระทำนั้นดังกว่าคำพูด” แสดงว่าคุณต้องการธุรกิจของลูกค้าในระยะยาว ทำการมอบหมายและโครงการให้เสร็จสมบูรณ์ตามงบประมาณและตรงเวลา จากนั้นติดตามกับลูกค้าเป็นระยะเพื่อดูว่าพันธมิตรของคุณมีลักษณะอย่างไร

ในการวิเคราะห์สุดท้ายเชื่อใจไม่ให้คำของเรา ถ้าเราบอกว่าเราจะอยู่ที่นั่นเพื่อลูกค้าของเราเราก็ควรให้เกียรติคำมั่นสัญญานั้นด้วยการอยู่ที่นั่น ความน่าเชื่อถือเป็นผลมาจากการวางผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้าต่อหน้าเราเองจากการพึ่งพาได้จากการเปิดเผยและเปิดเผยด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง มันเป็นไปไม่ได้ที่จะประเมินค่าสูงไปกว่าพลังของปัจจัยความเชื่อมั่นในชีวิตการทำงานของเรา แท้จริงแล้วความเชื่อมั่นเป็นพื้นฐานของค้นหาบทความความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ยั่งยืนและยาวนาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *