20

งานหัวหน้างานฝ่ายผลิตในแคนาดา โซลูชั่นการรับพนักงานบริสุทธิ์

Posted by

ใครคือหัวหน้างานฝ่ายผลิต

ในหน่วยงานของแคนาดางานของหัวหน้างานฝ่ายผลิตมีหน้าที่ดูแลและทำงานเป็นผู้ควบคุมการตรวจสอบอุปกรณ์พนักงานและกระบวนการในพื้นที่ผลิต
กระบวนการประจำของงานประจำวันจะถูกตรวจสอบโดยผู้ควบคุมการผลิตที่ได้รับการแต่งตั้ง
หน่วยงานของแคนาดาเสนองานหัวหน้างานผลิตเนื่องจากมีความต้องการสูงในการตรวจสอบแรงงาน
เหล่านี้เป็นหน้าที่ที่จะต้องทำโดยหัวหน้างานฝ่ายผลิต

ความรับผิดชอบของหัวหน้างานฝ่ายผลิต:

ในประเทศเช่นแคนาดาอันดับแรกประสิทธิภาพของงานที่กำลังจะทำควรมีการวางแผนอย่างเหมาะสมโดยหัวหน้างานฝ่ายผลิต
หัวหน้างานควรมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับงานที่ต้องทำโดยเพื่อนร่วมงาน จดทะเบียนบริษัท
ดังที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ผู้รับผิดชอบหลักของผู้ควบคุมการผลิตคือการตรวจสอบกิจกรรมของพนักงาน
หัวหน้างานควรจัดให้มีการฝึกอบรมที่เหมาะสมสำหรับผู้ฝึกสอนที่ทำงานภายใต้เขาและควรให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานที่ลูกจ้างทำ
โดยการแก้ปัญหาภายในระยะเวลาอันสั้นผู้จัดการของ บริษัท จะมีความเห็นเชิงบวกต่อหัวหน้างานฝ่ายผลิต

ผู้นำ:

ความเป็นผู้นำเป็นประเด็นหลักของความสำเร็จที่ทำงานเป็นหัวหน้างานฝ่ายผลิต
วิธีที่จะนำพาพนักงานไปสู่หนทางสู่ความสำเร็จผลักดันให้ บริษัท อยู่ในเขตที่ทำกำไรได้
ความเป็นผู้นำนี้ช่วยให้หัวหน้าฝ่ายผลิตของแคนาดาพัฒนาทักษะของเขาในงานของเขาโดยการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานที่ทำงานภายใต้เขา

การคิดเชิงวิพากษ์

การคิดเชิงวิพากษ์ไม่ได้เป็นเพียงหนทางในการค้นหาวิธีแก้ไขปัญหา
ไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นงานของหัวหน้างานฝ่ายผลิตคือการแก้ปัญหาโดยให้วิธีการคิดซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับสถานการณ์นั้น
ไม่ว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไขหรือไม่ฝ่ายบริหารมองหาวิธีแก้ไขปัญหาอย่างกะทันหันจากหัวหน้างานฝ่ายผลิตซึ่งสร้างความประทับใจที่ดีเกี่ยวกับหัวหน้างานคนนั้น

ทักษะมนุษยสัมพันธ์:

เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลการผลิตในแคนาดามีทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ที่หลากหลาย

คุณภาพที่หัวหน้างานฝ่ายผลิตควรมี:

หน่วยงานกำกับดูแลการผลิตของแคนาดาแนะนำให้คุณทราบถึงคุณสมบัติ 5 ประการแรกที่ผู้บังคับบัญชาควรมี พวกเขาเป็น:
ปัญหาทักษะการสื่อสารการแก้ปัญหา
ภาวะผู้นำที่เป็นผู้นำทักษะการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ

ทักษะการสื่อสาร:

ความรู้พื้นฐานสำหรับหัวหน้างานฝ่ายผลิตที่ทำงานในแคนาดาเป็นทักษะการสื่อสาร
การสื่อสารไม่ได้มี แต่การสื่อสารที่ติดหูกับคนงานที่ทำงานภายใต้พวกเขา
การมีแรงจูงใจในการพูดกับพนักงานทำให้พนักงานมีความคิดในเชิงบวกต่องานที่ทำโดยเขา
ควรพัฒนาทักษะการสื่อสารไม่เพียง แต่จะสร้างแรงบันดาลใจในการพูด แต่ยังเป็นการสนทนาที่ดีกับลูกค้าในการประชุมสาธารณะ

การแก้ปัญหาความจุ:

เมื่อใดก็ตามที่พนักงานยกปัญหาขึ้นหัวหน้างานฝ่ายผลิตควรมีความสามารถในการแก้ปัญหา
เมื่อหัวหน้าฝ่ายผลิตแก้ไขปัญหาบทความสุขภาพฟิตเนสพนักงานจะมีทัศนคติที่ดีโดยการดูงานของผู้จัดการฝ่ายผลิต
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลสำหรับหัวหน้างานฝ่ายผลิตไม่ได้เป็นอะไร แต่พนักงานควรทำงานไม่เพียง แต่เป็นหัวหน้างานฝ่ายผลิตเท่านั้น แต่ยังชอบเพื่อนร่วมงานด้วย
ไม่เพียง แต่การกำกับดูแลพนักงานภายใต้เท่านั้นที่เป็นงานของการผลิต แต่ยังมีความสามารถในการจัดการงานด้วยชุดงานที่ จำกัด นอกจากนี้ยังมีบทบาทของทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *