money-2724241_1920

ความปลอดภัยในฟาร์มและการใช้ยานพาหนะบนถนนสาธารณะ

Posted by

การใช้สารกำจัดศัตรูพืชไม่ได้เป็นเพียงการฉีดพ่นลงบนต้นไม้หรือต้นไม้เท่านั้นการใช้สารกำจัดศัตรูพืชมักเกี่ยวข้องกับผู้คนจำนวนมากที่จัดการกับสารกำจัดศัตรูพืชในแต่ละช่วงเวลา จดทะเบียนบริษัท  การจัดการดังกล่าวอาจรวมถึงการขนส่งสารกำจัดศัตรูพืชการผสมสารเหล่านี้การบรรทุกลงในยานพาหนะหรือเครื่องพ่นสารเคมีเฉพาะและในการใช้สถานที่ทดสอบไปยังพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง
ฟาร์มและธุรกิจการเกษตรส่วนใหญ่ใช้ยานพาหนะประเภทต่างๆมากมายตั้งแต่รถแทรกเตอร์รถเกี่ยวข้าวไปจนถึงรถเอทีวีไปจนถึงอุปกรณ์ก่อสร้างประเภทต่างๆ

นอกจากนี้ยานพาหนะเพื่อการเกษตรจำนวนมากยังใช้รถพ่วงประเภทต่างๆเพื่อบรรทุกและขนย้ายสิ่งของทั้งภายในฟาร์มหรือเขตธุรกิจการเกษตรซึ่งอาจตัดกับทางหลวงสาธารณะได้เช่นกัน

นอกจากนี้ยังเป็นเรื่องปกติที่ผู้คนในฟาร์มจะใช้ยานยนต์และรถพ่วงประเภทต่างๆเพื่อขนส่งเครื่องจักรกลการเกษตรชิ้นอื่น ๆ บนที่ดินและทางหลวงสาธารณะเช่นกัน

พื้นที่ของการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรบนทางหลวงสาธารณะนี้มีความสำคัญอย่างมากเนื่องจากโดยปกติแล้วจะมีกฎเกณฑ์และข้อบังคับเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรและการบรรทุกบนทางหลวงสาธารณะตลอดจนข้อกำหนดเฉพาะเกี่ยวกับอายุของผู้ที่สามารถขับรถได้ ยานพาหนะบนทางหลวงดังกล่าว

มีความเป็นไปได้ค่อนข้างมากที่กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับทางหลวงสาธารณะจะแตกต่างจากที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยานพาหนะเหล่านี้ในฟาร์มหรือธุรกิจการเกษตรเล็กน้อย

กฎระเบียบทั้งหมดจะแตกต่างกันเล็กน้อยขึ้นอยู่กับที่ตั้งของฟาร์มหรือธุรกิจการเกษตร แต่มีประเด็นสำคัญหลายประการที่สามารถเน้นได้และในกรณีที่ต้องการข้อมูลเฉพาะ

สิ่งสำคัญคือต้องทำความเข้าใจว่าหน่วยงานท้องถิ่นต่อไปนี้คือความหมายของทางหลวงสาธารณะอย่างไร แม้ว่าอาจดูเหมือนชัดเจนสำหรับทุกคนที่ใช้ยานยนต์ทั่วไป แต่ทางหลวงบอกว่าอาจหมายถึงสิ่งที่แตกต่างกันในแง่ของประเภทของยานพาหนะที่อนุญาตให้ใช้

ในขณะที่ถนนสาธารณะส่วนใหญ่จะเปิดให้ประชาชนทั่วไปใช้ แต่ก็มีข้อ จำกัด เกี่ยวกับประเภทของยานพาหนะที่สามารถใช้ได้และเงื่อนไขเกี่ยวกับอายุของผู้ที่สามารถขับขี่ยานพาหนะใด ๆ บนถนนเหล่านี้ได้

ประเด็นเฉพาะอย่างหนึ่งที่ต้องชี้แจงคืออายุที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้เครื่องจักรกลการเกษตรบนทางหลวงสาธารณะได้

ในการใช้ยานยนต์บนทางหลวงสาธารณะหน่วยงานท้องถิ่นจะมอบหมายอายุให้โดยเฉพาะ มีแนวโน้มว่าคนที่มีอายุต่ำกว่าวัยรุ่นตอนปลายมักจะใช้เครื่องจักรกลการเกษตรในพื้นที่เพาะปลูกและอาจต้องการใช้เครื่องจักรดังกล่าวบนทางหลวงสาธารณะเช่นกัน

หน่วยงานในพื้นที่มักจะรับรู้ว่านี่เป็นปัญหาที่อาจเกิดขึ้นฉันมีกฎเกณฑ์บางอย่างที่ระบุประเภทของยานพาหนะที่อาจถูกขับเคลื่อนโดยคนในวัยที่เฉพาะเจาะจง มีความเป็นไปได้ที่จะมีความแตกต่างระหว่างทางหลวงสาธารณะปกติและทางหลวงสาธารณะที่ตัดพื้นที่ฟาร์มหรือพื้นที่ธุรกิจซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการเดินทางที่เล็กกว่ามาก

รถแทรกเตอร์และเครื่องจักรกลการเกษตรมักบรรทุกสิ่งของจำนวนมากซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายที่แท้จริงต่อผู้ใช้รถใช้ถนนรายอื่น อันตรายเหล่านี้อาจเป็นเพราะขนาดของน้ำหนักบรรทุกเองหรือบ่อยครั้งเป็นเพราะขนาดของน้ำหนักบรรทุกและยานพาหนะต้องเดินทางด้วยความเร็วที่ช้ามากซึ่งมักก่อให้เกิดความแออัดและความไม่พอใจกับผู้ใช้รถใช้ถนนคนอื่น ๆ

อุปกรณ์ในฟาร์มอาจมีข้อกำหนดเฉพาะโดยอาศัยกฎหมายเกี่ยวกับระบบเบรกกันชนกระจกแตรและไฟ ยานพาหนะที่มีน้ำหนักบรรทุกทุกประเภทจำเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ารถพ่วงที่ใช้เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องกลที่ทำงานได้เต็มรูปแบบตามที่กฎหมายท้องถิ่นกำหนด

การใช้โซ่นิรภัยไม่เพียง แต่เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีเท่านั้น แต่ยังมีแนวโน้มที่จะเป็นข้อกำหนดทางกฎหมายอีกด้วย น้ำหนักบรรทุกทั้งหมดอาจมีความเสี่ยงผู้ใช้รถใช้ถนนรายอื่น ๆ อีก 2 รายไม่ว่าจะเป็นเพราะพวกเขาสามารถลงรายการและตกลงไปยังผู้ใช้รายอื่นหรือทำให้กำลังและความสามารถในการขับขี่ของรถที่ดึงพวกเขาไป ดังนั้นโหลดควรกินอย่างปลอดภัยและตรวจสอบไม่เพียง แต่ในช่วงเริ่มต้นของการเดินทางเท่านั้น แต่ในช่วงเวลาที่ไม่ต่อเนื่องตลอดทั้งเนื้อหาเว็บฟรีเมื่อทำได้อย่างปลอดภัย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *