บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล-79

ความสามารถเป็นกรรมการของ บริษัท

บริษัท เอกชนเป็นหนึ่งในองค์กรธุรกิจที่พบมากที่สุดในอินเดีย ใน บริษัท ดังกล่าวกรรมการมีบทบาทสำคัญในกระบวนการจดทะเบียนและกระบวนการจดทะเบียนจัดตั้งขึ้น บริษัท เอกชนเป็นหนึ่งในองค์กรธุรกิจที่พบมากที่สุดในอินเดีย ใน บริษัท ดังกล่าวกรรมการมีบทบาทสำคัญในกระบวนการจดทะเบียนและกระบวนการจดทะเบียน บทความนี้จะกล่าวถึงทุกแง่มุมของการเป็นกรรมการในบริษัทจำกัด พระราชบัญญัติ บริษัท พ.ศ. 2556 กำหนดคำว่า “กรรมการ” เป็นบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการของ บริษัท คณะกรรมการหมายความว่ากลุ่มบุคคลที่ได้รับเลือกจากผู้ถือหุ้นของ

Continue reading »
67

อสังหาริมทรัพย์ Altadena – ดูที่ตัวเลข

ตลาดอสังหาริมทรัพย์ใน Altadena, CA เป็นสีแดงร้อน บ้านสำหรับขายใน Altadena สั่งราคาสูงและไม่เคยอยู่ในตลาดเป็นเวลานาน ตลาดอสังหาริมทรัพย์ใน Altadena, CA เป็นสีแดงร้อน บ้านสำหรับขายใน Altadena สั่งราคาสูงและไม่เคยอยู่ในตลาดเป็นเวลานาน ทำไม? นายทุนและผู้อยู่อาศัยทั้งสองจะตอบคำถามดังกล่าวโดยระบุว่า: Altadena เป็นสถานที่พิเศษในการใช้ชีวิตการทำงานและการพักผ่อน Altadena เป็นชุมชนที่มีเสน่ห์ซึ่งตั้งอยู่ทางเหนือของ

Continue reading »
บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล-79

ความแตกต่างในการจัดเก็บภาษี

ห้างหุ้นส่วนจำกัดรับผิด จำกัด เฉพาะภาษีเงินได้และภาษีขั้นต่ำอื่น ในขณะที่บริษัทจำกัดเอกชนมีภาระภาษีที่ต้องเสียภาษีเงินได้ภาษีเงินปันผลและภาษีสำรองขั้นต่ำ ลงทะเบียน: LLP – ต้องมีการลงทะเบียนภาคบังคับพร้อมกับ ROC บริษัท – ต้องมีการลงทะเบียนภาคบังคับพร้อมกับ ROC หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นหลักฐานแน่ชัด ชื่อ: LLP – ชื่อของประเภทธุรกิจดังกล่าวจะสิ้นสุดลงด้วย “LLP” Partnership

Continue reading »
1 2